Waaraan U ons zult herkennen:

GNRL General Security, is een jong en bruisend bedrijf, in de huidige samenstelling van directie en leidinggevenden zijn wij in Juni 2018 gestart. Wij hanteren een flexibel operationele uitvoering in onze werkzaamheden als particuliere beveiligingsorganisatie waarbij de klant en zijn veiligheidsvraagstuk centraal staat, beveiliging is een service en dienstverlening bedrijfstak waarbij onze uitvoering op maat geleverd wordt aan onze opdrachtgever. Voor onze klanten leveren wij een compleet aanbod aan werkzaamheden een services waarbij de klant het vertrouwen zal vinden dat wij er zijn om zijn zorgen weg te nemen omtrent veiligheid in en rond de woon- en werkomgeving en/of op locatie van de opdrachtgever. Als opdrachtgever zult U in ons het aanspreekpunt vinden vooral uw vragen en uitvoeringstaken op het gebied van veiligheid en beveiliging. Waar nodig zullen wij externe specialisten inschakelen om een totaaloplossing voor U aan te bieden. Beveiliging zit in ons DNA en zodra U ons het vertrouwen schenkt om zorg te dragen voor uw veiligheidszaken, zult U ervaren dat wij dat vertrouwen 100% tot uitvoer brengen in onze werkzaamheden, zodat U met een veilig gevoel kunt concentreren op uw eigen werkzaamheden. 

Wij hebben ons gespecialiseerd in de volgende uitvoerende taken binnen het volledige arsenaal aan beveiligingswerkzaamheden .

 

 

 

 

Zorgbeveiliging

Waar de zorgaanbieder een diversiteit aan zorgverlening biedt, zo diverse zal zijn veiligheidsvraagstuk zijn. Daarbij staat centraal dat de werknemers op de werkvloer de werkzaamheden te allen tijde moet kunnen uitvoeren zonder zich zorgen te hoeven maken omtrent zijn persoonlijke veiligheid, de veiligheid van de cliënt en daaraan gekoppeld de veiligheid voor bezoek en omgeving van de zorg locatie. Hierin zullen wij met onze flexibele uitvoering van onze werkzaamheden uitermate excelleren in uw belang.

Onze gespecialiseerde zorgbeveiligers zullen hun werkzaamheden over het algemeen passief actief uitvoeren op de werkvloer (locatie), maar waar nodig zeer zeker (pro)actief handelen wanneer de situatie daarom vraagt. Onze medewerkers beschikken over een sterk observerend en analytisch vermogen om op iedere situatie naar behoren te functioneren. Bij iedere locatie hechten wij belang om onderdeel te zijn van het operationele team en daarbij de veiligheid te waarborgen zodat de zorgverleners ongestoord met hun specifieke werkzaamheden bezig kunnen zijn. Iedere beveiligingsmedewerker zal voorbereid zijn op zijn taken, doordat wij iedereen uitvoerig zullen instrueren wat de betreffende locatie vereist aan aanwezigheid en uitvoering van zijn veiligheidswerkzaamheden.

Tot onze taken binnen de zorgbeveiliging horen o.a.:
• Objectbeveiliging intern en extern;
• Omgeving veiligheid, door waar nodig de relatie op te bouwen met de wijk en buurt, sociaal en zakelijk. Wij hechten groot belang aan een intensief contact met externe hulpverleners, zoals politie, brandweer en externe (medische)zorgverlening als huisarts, ambulance service en ziekenhuis. Dit kan door ons, in samenspraak met U als uitvoerder worden begeleidt;
• Toegangscontrole en bewaking – naar gelang het zorgaanbod van de locatie;
• Indirecte en directe ondersteuning voor de uitvoerende zorgverleners;
• Visuele bewaking en toezicht, passieve aanwezigheid;
• (pro)actieve aanwezigheid om eventuele orde intern te handhaven onder de cliënten.

In het verlengde van deze gespecialiseerde beveiligingsfunctie als zorgbeveiliger bieden wij een extra vorm van ondersteuning om zodoende de zorgverleners te ontzorgen in hun werkzaamheden en bijbehorende druk. Hiervoor bieden wij de volgende diensten aan als (ont)zorgondersteuning:

 

(Zorg)ondersteuning

Zorgverlening kent een zeer dynamische werkomgeving, waarbij (rand)zaken wel eens de aandacht weg kan nemen van de feitelijke werkzaamheden van de zorgverleners. Dit kan zijn in de huishoudelijke sfeer, maar ook in de sociale omgang met cliënten. Wij benadrukken dat wij alleen Niet-medische ondersteuningstaken zullen uitvoeren. Wij kunnen de helpende hand toereiken waar dat U in de uitvoering van Uw dagelijkse werkzaamheden aandacht te kort komen.

Hierbij kunt U denken aan ondersteunende activiteiten op de volgende gebieden:
• Huishoudelijke taken – waaronder schoonmaak en (klein) onderhoudswerkzaamheden. Was- en strijk werkzaamheden – wanneer dit niet extern wordt uitbesteed of een acute vraag ontstaat;
• Interactie met de omgeving, sociaal en zakelijk;
• Sociale interactie met de cliënten binnen de zorginstelling;
• Eetkamer ondersteuning – kantine werkzaamheden, ondersteuning bij nuttigen van eten en drinken voor de cliënten, voorbereiding en ontruiming van de eetkamers;
• Ondersteuning bij dagbesteding van cliënten;
• Vervoer en transport begeleiding van en naar verschillende locaties binnen een zorginstelling, maar ook begeleiding voor reis- en behandeling van cliënt in externe zorginstituten, zoals begeleiding naar huisarts, tandarts, ziekenhuis of andere openbare instellingen;
• Ondersteuning bij het organiseren van evenementen en sport en spel voor cliënten en omgeving, zoals open dagen en recreatieve activiteiten voor de cliënten.
Waar dat wij een helpende hand kunnen zijn zult U in ons een partner vinden voor de uitvoering en ondersteuning van Uw werkzaamheden.

Verder behoort tot onze expertise de on-site beveiligingstaken voor de volgende sectoren:

Retail beveiliging

Door het open karakter van een detailhandelsobject, de winkel heeft meestal een laagdrempelig toegangsbeleid om potentiele klant toegang te verschaffen tot de verkoopruimte, komen veiligheid en de bezittingen van de opdrachtgever in het gedrang. Met andere woorden, winkeleigenaren worden nog steeds veelvuldig geconfronteerd met diefstal, zowel extern, door onwelwillend publiek, alsook intern door eigen personeel en leveranciers. Dit is een doorlopend verschijnsel waar wij in eerste instantie preventief onze dienstverlening kunnen tonen. Maar Retail beveiliging behelst veel meer, onze beveiligers zijn er ook om uw klanten welkom te heten en een gevoel van veiligheid te brengen, door het voorkomen van zakkenrollers en andere calamiteiten. Samen met de opdrachtgever kunnen wij een totaal oplossing aanbieden door een beveiligingsplan samen te stellen die niet alleen voor de fysieke aanwezigheid zorgt van de alom bekende winkelsurveillant.
Daarbij kunt U denken aan camerabeveiliging, detectie middelen, maar ook controle bij aan- en afvoer van goederen. Als bijvoorbeeld Uw leveranciers de voorkeur hebben om goederen aan te leveren voor of na openingstijden van uw verkoopruimte, kunnen onze mobile surveillanten ook voor toegang en toezicht zorgen wanneer niemand van Uw eigen werknemers aanwezig zijn. Wilt U meer weten wat wij voor U kunnen betekenen in deze, neem dan contact met ons op.

Bouw & Renovatie toezicht en beveiliging

24/7 zijn wij beschikbaar voor de opdrachtgever om het terrein/pand te beveiligen. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, zelfs als dit een ad-hoc in dienststelling is. Door middel van onze dienstrapportages kunt u bij iedere dienst inlezen wat die dag heeft plaatsgevonden. Wij zullen ervoor zorgen dat iedereen die het terrein/pand betreedt, aangekondigd of juist onaangekondigd, in ieder geval bekend is bij de opdrachtgever. Met onze controle rondes houden wij overzicht op veiligheid voor iedereen die aanwezig is in de werkomgeving, dit kan zijn dat wij eventueel onnodig rondslingerend gereedschap en materieel zullen (laten) verwijderen, of personen die zich onnodig ophouden op plekken waar zij niet behoren te zijn te verzoeken om zich te verplaatsen naar geschiktere locaties. Iedere locatie waar dat bouw & renovatie werkzaamheden worden verricht hebben hun eigen specifieke uitdagingen als het komt op bewaking en veiligheid. Samen met de opdrachtgever zullen wij een plan van aanpak opstellen zodat wij voor veiligheid zorgen op de werkvloer van locatie, werkuitvoerders en materieel, zonder daarbij hinderend aanwezig te zijn. Wilt U meer weten, neem dat contact met ons op.