Onze diensten

Zorgbeveiliging

Waar de zorgaanbieder een diversiteit aan zorgverlening biedt, zo divers zal zijn veiligheidsvraagstuk zijn. Daarbij staat centraal dat de werknemers op de werkvloer de werkzaamheden altijd moeten kunnen uitvoeren zonder zich zorgen te hoeven maken over hun persoonlijke veiligheid, de veiligheid van de cliënt en daaraan gekoppeld de veiligheid voor bezoek en omgeving van de zorglocatie. Dit is onze grootste prioriteit.

Onze gespecialiseerde zorgbeveiligers zullen hun werkzaamheden over het algemeen passief actief uitvoeren op de werkvloer (locatie), maar waar nodig zeer zeker proactief handelen wanneer de situatie daarom vraagt.

Onze medewerkers beschikken over een sterk observerend en analytisch vermogen om op iedere situatie naar behoren te functioneren.

Wij vinden het belangrijk om bij iedere locatie onderdeel te zijn van het operationele team en daarbij de veiligheid te waarborgen zodat de zorgverleners ongestoord met hun specifieke werkzaamheden bezig kunnen zijn. Iedere beveiligingsmedewerker is voorbereid op zijn taken, doordat wij iedereen uitvoerig instrueren wat de betreffende locatie vereist aan aanwezigheid en uitvoering van zijn veiligheidswerkzaamheden.

Tot onze taken binnen de zorgbeveiliging horen o.a.:
Objectbeveiliging intern en extern;
Omgeving veiligheid, door waar nodig de relatie op te bouwen met de wijk en buurt, sociaal en zakelijk. Wij hechten groot belang aan een intensief contact met externe hulpverleners, zoals politie, brandweer en externe (medische)zorgverlening als huisarts, ambulance service en ziekenhuis. Dit kan door ons, in samenspraak met de klant, als uitvoerder worden begeleidt;
Toegangscontrole en bewaking – naar gelang het zorgaanbod van de locatie;
Indirecte en directe ondersteuning voor de uitvoerende zorgverleners;
Visuele bewaking en toezicht, passieve aanwezigheid;
Proactieve aanwezigheid om eventuele orde intern te handhaven onder de cliënten.

In het verlengde van de gespecialiseerde beveiligingsfunctie als zorgbeveiliger bieden wij een extra vorm van ondersteuning om de zorgverleners te ontzorgen in hun werkzaamheden en bijbehorende druk. Hiervoor bieden wij de dienst (ont)zorgondersteuning aan.

(ont) Zorgondersteuning

Zorgverlening is een zeer dynamische werkomgeving, waarbij er niet altijd tijd is voor andere zaken. Dit kan in de huishoudelijke sfeer zijn, maar ook in de sociale omgang met cliënten.

Wij kunnen een helpende hand bieden bij de volgende, niet-medische ondersteuningstaken:

Huishoudelijke taken – waaronder schoonmaak en (kleine) onderhoudswerkzaamheden. Was- en strijk werkzaamheden – wanneer dit niet extern is uitbesteed of een acute vraag ontstaat;
Interactie met de omgeving, sociaal en zakelijk;
Sociale interactie met de cliënten binnen de zorginstelling;
Eetkamer ondersteuning – kantine werkzaamheden, ondersteuning bij nuttigen van eten en drinken voor de cliënten, voorbereiding en ontruiming van de eetkamers;
Ondersteuning bij dagbesteding van cliënten;
Vervoer en transportbegeleiding van en naar verschillende locaties binnen een zorginstelling, maar ook begeleiding voor reis- en behandeling van cliënt in externe zorginstituten, zoals begeleiding naar huisarts, tandarts, ziekenhuis of andere openbare instellingen;
Ondersteuning bij het organiseren van evenementen en sport en spel voor cliënten en omgeving, zoals open dagen en recreatieve activiteiten voor de cliënten.

Retail beveiliging

Een detailhandelsobject, de winkel, heeft meestal een laagdrempelig toegangsbeleid. Om potentiële klanten toegang te verschaffen tot de verkoopruimte, komen veiligheid en de bezittingen van de opdrachtgever in het gedrang.

Met andere woorden, winkeleigenaren worden nog steeds veelvuldig geconfronteerd met diefstal, zowel extern, door onwelwillend publiek, maar ook intern door eigen personeel en leveranciers.

Dit is een doorlopend verschijnsel waar wij in eerste instantie preventief onze dienstverlening kunnen tonen. Maar retail beveiliging omvat veel meer. Onze beveiligers zijn er ook om uw klanten welkom te heten en om hen een gevoel van veiligheid te geven, door het signaleren/voorkomen van zakkenrollers en andere calamiteiten.

Samen met de opdrachtgever kunnen wij een totaaloplossing bieden door een beveiligingsplan samen te stellen die niet alleen voor de fysieke aanwezigheid zorgt van de alom bekende winkelsurveillant.

Daarbij kunt U denken aan camerabeveiliging, detectiemiddelen, maar ook controle bij aan- en afvoer van goederen.

Als bijvoorbeeld uw leveranciers de voorkeur hebben om goederen aan te leveren voor of na openingstijden van uw verkoopruimte, kunnen onze mobiele surveillanten ook voor toegang en toezicht zorgen wanneer eigen werknemers niet aanwezig kunnen zijn.

Wilt u meer weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bouw & Renovatie (toezicht en beveiliging)

Wij zijn 24/7  beschikbaar voor de opdrachtgever om het terrein/pand te beveiligen.

U kunt altijd een beroep op ons doen, zelfs als dit een ad-hoc in dienststelling is.

Door middel van onze dienstrapportages kunt u bij iedere dienst inlezen wat die dag heeft plaatsgevonden.

Wij zorgen ervoor dat iedereen die het terrein/pand betreedt, aangekondigd of juist onaangekondigd, in ieder geval bekend is bij de opdrachtgever.

Met onze controlerondes houden wij overzicht op veiligheid voor iedereen die aanwezig is in de werkomgeving.

Het kan zijn dat wij eventueel onnodig rondslingerend gereedschap en materieel zullen (laten) verwijderen, of personen die zich onnodig ophouden op plekken waar zij niet behoren te zijn te verzoeken om zich te verplaatsen naar geschiktere locaties.

Iedere locatie waar bouw & renovatie werkzaamheden worden verricht hebben hun eigen specifieke uitdagingen als het aankomt op bewaking en veiligheid.

Samen met de opdrachtgever stellen wij een plan van aanpak op. Wij zorgen voor veiligheid op de werkvloer van locatie, werkuitvoerders en materieel, zonder daarbij storend aanwezig te zijn.

Neem contact op voor meer informatie.